HỆ THỐNG ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI TẬP HUẤN
Bắt đầu
Thời gian:
Vô thời hạn
Demo
giaovien
Miễn phí
Tin học
Bắt đầu
Thời gian:
Vô thời hạn
Tương Tác Hình Vẽ
BinhThuanLMS
Miễn phí
Tin học
Bắt đầu
Thời gian:
Vô thời hạn
Hoc lap Trinh
THPT VĂN LINH
240.000 VND
Tin học
Bắt đầu
Thời gian:
29/06/2016 - 09/07/2016
DỰ ÁN: SỬ DỤNG INTERNET HỮU ÍCH
THPT VĂN LINH
Miễn phí
Tin học
Bắt đầu
Thời gian:
Vô thời hạn
excel
THPT VĂN LINH
Miễn phí
Tin học
Bắt đầu
Thời gian:
Vô thời hạn
Tin học nghề
THPT VĂN LINH
Miễn phí
Tin học
Bắt đầu
Thời gian:
Vô thời hạn
Thủ thuật Excel cơ bản
THPT THUẬN NAM
Miễn phí
Tin học
Bắt đầu
Thời gian:
Vô thời hạn
KỸ NĂNG LAO ĐỘNG
THPT THUẬN NAM
Miễn phí
Môi trường
Bắt đầu
Thời gian:
Vô thời hạn
Luyên Thi Cao Học
THPT TUY PHONG
Miễn phí
Toán học
Bắt đầu
Thời gian:
Vô thời hạn
Luyên Thi Cao Học
THPT TUY PHONG
1.000.000.000 VND
Toán học
Bắt đầu
Thời gian:
28/06/2016 - 28/07/2016
Tin học 12
THPT MINH KHAI
Miễn phí
Tin học
Bắt đầu
Thời gian:
Vô thời hạn
Sinh học 10 - Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
BinhThuanLMS
Miễn phí
Sinh học
Bắt đầu
Thời gian:
Vô thời hạn
Chiến thắng Điện Biên Phủ
BinhThuanLMS
Miễn phí
Lịch sử
Bắt đầu
Thời gian:
Vô thời hạn
Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt
BinhThuanLMS
Miễn phí
Vật lý
Bắt đầu
Thời gian:
Vô thời hạn
Hướng dẫn sử dụng hệ thống học trực tuyến dành cho người dạy
BinhThuanLMS
Miễn phí
Tin học
Bắt đầu
Thời gian:
Vô thời hạn
Hướng dẫn sử dụng hệ thống học trực tuyến dành cho học viên
BinhThuanLMS
Miễn phí
Tin học
GIÁO VIÊN NỔI BẬT
BinhThuanLMS
Giáo viên
(chưa cập nhật)
THPT TUY PHONG
Giáo viên
(chưa cập nhật)
THPT MINH KHAI
Giáo viên
(chưa cập nhật)
THPT VĂN LINH
Giáo viên
(chưa cập nhật)